Ky program shërben për të gjithë studentët e infermierisë të cilët duan të përgatiten për provimin me kompjuter të liçensës për ushtrimin e profesionit. Në total janë 1977 pyetje, nga të cilat zgjidhen 100 pyetje për çdo test që ju bëni. Testi është FALAS dhe pa limit provimesh. Duke klikuar më poshtë ju mund të shkarkoni të gjitha pyetjet në formatin PDF.

 

 

Test pergatitor per provimin e Infermierise

Diagnozat e mundshme infermirore në asthmën bronkiale janë:
Ne mjekimin e pneumonise perdorën me shpesh preparatet e meposhtme përveç:
Cila nga keto nuk është shkak i krijimit te ulcerave diabetike?
Trajtimi i stenozës hipertrofike të pilorit:
Shenja Trousseau lidhet me:
Osteoporoza mjekohet me :
Terapia me rreze utraviolete indikohet në:
Muskujt pektoralë i takojnë:
Hypopion eshte:
Në morbus Alzheimer ndodh humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve:
Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit mellitus:
Cili mjekim eshte kryesor ne uveite?
Nevojat themelore të fëmijës jane:
Një pacient pasi del nga salla e operacionit mund të transportohet në:
Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin:
Ulçera diabetike karakterizohet nga:
Është i pranishem diabeti kur glicemia esell ne dy dozime është me e lartë se:
Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë:
Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është:
Shoku hipovolemik:
Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai dërgohet në:
Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike, pervec:
Tek pacienti me insuficience renale kronike, manifestimet hematologjike perfshijne, anemine, e cila manifestohet me:
Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper:
Sa është sasia e Tresolit që përdorët për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?
Të gjitha janë te vërteta për mjekimin e llojeve të ndryshme të insuficiencës renale akute (IRA) përveç:
Acidoza respiratore:
Luksacioni gleno-humeral reponohet sipas:
Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme:
"Ngurtësimi mengjezor" është shenjë tipike për pacientët me :
Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë:
Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me përjashtim të:
Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të:
Sa është BMI (Body mass index) ne njerëzit normale?
Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vizion, qëllim ose për të ndryshuar quhet:
Amniotomia është:
Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është:
Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me:
Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit?
Mungesa e insulines ndalon qelizat qe :
Travatani eshte:
Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë:
Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga shenjat e meposhtme, pervec:
Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen inflamatore pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin?
Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut?
Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraceptivët oralë:
E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit është:
Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të larte janë:
Kufiri i një termometri varjon nga:
Kush është rruga e përshtatshme për administrimin e medikamenteve gjatë reanimimit kardiopulmonar në një arrest kardiak kur nuk mund të vendoset rruga venoze?
Toksina difteritike parapëlqen:
Mjeku Reanimator është anëtar ne grupin:
Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet:
Shkaktari i fruthit është virusi :
Është parimi me i rendesishem ne ndarjen ne dhoma te te sëmurëve kirurgjikal:
Manjeto terapia indikohet:
Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e:
Cila nga keto nuk është komplikacion i menjehershem pas operacionit?
Në rastin e aplikimit të testit të tuberkulinës, zona e skuqjes së lëkurës eshtë reaksion pozitiv:
Cila nga shtresat e lëkurës përbëhet kryesisht nga fije kolagjene dhe elastike:
Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë paralajmëruese për:
Ekzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet:
Cilat duhet të kryhen të parat në një pacient të terapisë intensive?
Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume e rendesishme per:
Limadeniti është:
Eklampsia është:
Sistemet e shprëndarjes se oksigjenit me ritëm të lartë janë:
Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga:
Insuficenca renale akute klasifikohet ne :
Metakomunikimi është:
Edema serosanguine shoqërohet me:
Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën:
Në helmimet ingjestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë:
Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik?
Plotësimi i nevojave themelore të qënieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për të ruajtur :
Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë?
Haemarthrosis është gjakrrjedhje ne:
Anestezia endovenoze:
Muskujt e jashtem te syrit jane:
Antiseptikën nuk e ndajmë në:
Kordoni umbilikal përmban:
Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren:
Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vaksina?
Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimulojme respiracionin dhe të parandalojme apnene?
Tek pacientet me insuficience renale kronike, infermieri monitoron sasine e kaliumit te marre, pasi hiperkalemia mund shkaktoje:
Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja:
Të gjitha me poshtë janë shenja të inflamacionit përveç;
Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është:
Karbunkuli është:
Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e parë e mjekimit ne depresionin madhor dhe crregullimin obsesiv kompulsiv?
Interventet infermierore në rastin e shokut fillojnë me:
Aftësia për të kuptuar, pranuar jetën e një personi tjetër dhe për të saktësuar ndjenjat perceptuese quhet:
Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjulës nazale?
Thithja e kalciumit në zorrë varet nga:
Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë:
Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje?
Funksionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet:
Transfuzioni i shpejtë i gjakut të ftohtë:
Trajtimi fillestar i plagës bëhet me:
Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake:
Test pergatitor per provimin e Infermierise
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}