Teste praktike per provimin e Infermierise

 

Ky program shërben për të gjithë studentët e infermierisë të cilët duan të përgatiten për provimin me kompjuter të liçensës për ushtrimin e profesionit. Në total janë 1977 pyetje, nga të cilat zgjidhen 100 pyetje për çdo test që ju bëni. Testi është FALAS dhe pa limit provimesh. Duke klikuar më poshtë ju mund të shkarkoni të gjitha pyetjet në formatin PDF.

 

 

Test pergatitor per provimin e Infermierise

Hypopion eshte:
Stenoza e pilorit është:
Me çfarë trajtohet hipokalcemia?
Në dhimbjen kronike pacienti:
Mosha maksimale për një donator gjaku duhet është:
Një pacient mund të vetëinfektohet si pasojë e:
Cilën nga gjendjet e mëposhtme shkakton humbja e bikarbonateve nga organizmi?
Me ane te bronkoskopise realizohen Të gjitha përveç :
Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev është :
Shfaqet ekstrartikulare të Artritit Reumatoid përfshijnë të gjitha përveç:
Rritje të rasteve me TBC ka pasur vitet e fundit në pacientët me :
Hedhja e kolireve kortikoide kundraindikohem në:
Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës patologji i referohet:
Për stenozën hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç:
Në pacientët që marrin opioide për një kohë të gjatë për trajtimin e dhimbjes:
Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brënda:
Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga:
Në qendër të të gjitha roleve infermierore është roli i infermieres si:
Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne:
Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë perinatale ?
Ku përdoret rregulli i 9- ës?
Tek pacientet me insuficience renale kronike, infermieri siguron kujdesje per cdo zone ku integriteti I lekures eshte I demtuar; kjo eshte e rendesishme per te :
Në dhimbjen e artikulacionit tempo-mandibular modalitet terapeutike që përdoren janë:
Asepsia është procedura që bën të mundur:
Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen quhet:
Ametropia eshte:
Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare?
Për Hemofilinë A nuk është vërtetë se :
Diabeti insipid nefrogenik rezulton nga:
Nevojat themelore të fëmijës jane:
Sipas Frojdit kujt moshe i perket stadi latent?
Metodat kontraceptive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë:
Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga:
Nje plagë quhet e kontaminuar kur kalojne se paku:
Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet:
Cila pjesë e zemrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse?
Faza post renale vjen si pasoje e nje obstruksioni mekanik:
Ankthi i vazhdueshëm mund të shkaktoje:
Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet :
Ku konsiston ndërhyrja per foshnjen lindur me ikter?
Kur infermiere-mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për:
Parandalimi i vërtetë realizohet tek pacientët, të cilët konsiderohen fizikisht dhe emocionalisht të shëndetshëm. Ai ndryshe quhet:
Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel:
Spondiliti ankilozant eshte semundje:
Si shenjë pozitive e barrës përfshihet:
Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:
M.deltoideus fiksohet në:
Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike:
Insuficienca respiratore:
Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:
Shkaktari i fruthit është virusi :
Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen:
Emetropia eshte:
Cili është mbartesi natyral i Toksoplasmozes?
Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës:
Cili nga këta përbërës kimikë dhe elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në acidozën dhe alkalozën metabolike?
Donatori lejohet të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën:
Zona sensore primare ndodhet në korteksin:
Kontraceptivet oral jane metoda:
Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie?
Janë karakteristikë e fazes akute të infeksionit përveç:
Ecja në gjumë quhet:
Nje person percaktohet si obez kur, pesha e tij eshte:
Shkaktari kryesor i Cistitit eshte:
Për shkak se Lupusi Sistemik është një gjendje inflamatore, gjendja më e zakonshme tek këta pacientë është:
Lupusi Medikamentoz nuk:
Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lumenit do kemi:
Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për ushqyerjen e pacienti quhet:
Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet:
Sonda Sengstaken -Blakemorë perdorët per:
Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down?
Cila forme e keratitit shfaqet me heret?
Në psikozën paranoide mbizotërues eshte deluzioni:
Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:
Ushtrimet aktive dhe pasive nuk kryhen në rastet kur:
Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura me shpesh metroragjitë disfunksionale?
Demtimet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen ne:
Fibromiomat uterine gjatë barrës:
Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik?
Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin:
Cila nga këto nuk është shenjë e insulinomes?
Efektet e mbisedacionit në një pacient të terapisë intensive janë:
Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vleresimin e kalueshmerisë tubare?
Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?
Acidoza respiratore:
Shkaktari më domëthënës i skizofrenisë është :
Herpes zoster shkaktohet nga virusi:
Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperatore përfshijnë të gjitha si më poshtë, përveç :
Me çfarë trajtohet hipoglicemia?
Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume e rendesishme per:
Plazma e freskët e ngrirë:
Angulus sternum formohet nëpërmjet:
Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet:
Me cfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 35 dite?
Shoku hipovolemik:
Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur:
Vitamina D merr pjesë në:
Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:
Muskujt e mimikës:
Spazmofilia paraqitet klinikisht me shenjat e mëposhtme, përveç:
Test pergatitor per provimin e Infermierise
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
 
Kontakto Tani
1
Ju duhet ndihme ?
Pershendetje!
Si mund tju ndihmojme ?