Teste praktike per provimin e Infermierise

 

Ky program shërben për të gjithë studentët e infermierisë të cilët duan të përgatiten për provimin me kompjuter të liçensës për ushtrimin e profesionit. Në total janë 1977 pyetje, nga të cilat zgjidhen 100 pyetje për çdo test që ju bëni. Testi është FALAS dhe pa limit provimesh. Duke klikuar më poshtë ju mund të shkarkoni të gjitha pyetjet në formatin PDF.

 

 

Test pergatitor per provimin e Infermierise

Paraliza Landry mund të vihet re në:
Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF:
Insuficenca renale akute është nje sindrome klinike e karakterizuar nga :
Traksioni pelvik është:
Cila prej përgjigjeve tregon praninë e tolerancës ndaj opioideve?
Oliva pilorike është nje mase qe palpohet
Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur:
Në hipertirozë janë të gjitha shenjet me përjashtim të:
Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraceptivët oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku?
Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne:
Gastriti kronik shkakton dhimbje epigastrike e cila:
Ne mjekimin e pneumonise perdorën me shpesh preparatet e meposhtme përveç:
Sinecy anterior eshte ngjitje e:
Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga:
Ne sallen e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet:
Trigger point jane pika:
Salla operatore është vendi ku:
Lidershipi, i cili përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve, në marrjen e vendimeve dhe pjesëmarrjen e lirë në diskutime quhet:
Në shokun hipovolemik kemi:
Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më i gjatë?
Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga :
Një ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është:
Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon që gruas i ka filluar aktiviteti i lindjes, kur kontraksionet janë:
Agjenti me i vlefshem i përdorur si sterilizues te autoklavi është:
Shenjë madhorë e insuficiencës renale kronike është:
Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep:
Praktikat që ulin dhe pengojnë proçeset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen:
Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi?
Fraktura e ulnës dhe luksacioni i radiusit emërtohet:
Shenja e "Bell", haset në:
Ne stadin e dytë shiriti i gjedhit migron për në :
Skleroza laterale amiotrofike (SLA ), karakterizohet nga humbje:
Fuqia perthyese e syrit eshte:
Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK sherben si teori për endometriozën?
Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit?
Osteoporoza ka si karakteristikë:
Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek?
Afazia është crregullim i:
Në pacientët me Infarkt Miokardi mjeku mund të përshkruajë morfinë sulfat për lehtësimin e diskomfortit. Shenjat e një intoksikimi me morfinë janë:
Cila nga këto nuk është shkak i hidronefrozes?
Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet genitale është karakteristike për infeksion nga:
HPV është i lidhur me kancerin e :
Respektimi I Diversitetit do të thotë:
Placenta previa është vendosja e placentes ne:
Nuk është semundje kirurgjikale:
Cila forme e keratitit shfaqet me heret?
Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e fibrozes cistike?
Kush përbën faktor parandalues për kancerit e gjirit?
Traumat e rënda të heparit mund të shkaktojnë:
Ekstravazacioni është komplikacion pas:
Mosha minimale për një donator gjaku është:
Qarkullimi ekstrakorporal haset në:
Pas ingjestionit të substancave korrozive është I kundërindikuar:
Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet:
Fraktura e diafizës tibiale trajtohet:
Nuk është shenjë klinike në vendosjen e trupave të huaj në bronke:
Cila nga të meposhtmet nuk luan rol mbrojtes ne traktin respirator:
Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetesor?
Gjeni pergjigjen e gabuar
Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisk për lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë:
Makrokornea eshte:
Është parimi me i rendesishem ne ndarjen ne dhoma te te sëmurëve kirurgjikal:
Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm:
Kur indi subkutan është i hollë ose kemi një age të gjatë injeksionet sub-kutane realizohen në kënd:
Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)?
Infermieria qarkulluese është pjesë e:
Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë:
Podagra fillon zakonisht ne :
Infiamacioni karakterizohet nga këto shenja:
Periudha e fshehtë e poliomelitit abortiv është:
Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:
Në pes planus patologjia qëndron në:
Dismetria është paaftësia për:
Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë:
Me çfarë trajtohet hipoglicemia?
Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore?
Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është:
Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e:
Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS:
Elektroneurografia përcakton:
Infermieria qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç :
Pas sa kohësh ndodh periudha e fshehte tek helmimi nga acetaminofeni?
Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është :
Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç:
Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt?
Zonja x ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë proçesit të vleresimit, më e rëndësishme për infermieren është:
Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim të:
Azopti është:
Vleresimi infermieror parësor në skizofreni i referohet vleresimit te:
Prania e pusit në urinë quhet:
Zgjidhni alternativen e cila për shkruan ne menyre të saktë fazat e hemostazes
Vitamina B12 , e rëndësishme si antianemik, sekretohet nga mukoza:
Ne hipermetropi shembellimi bie:
Mbledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe pacientin është etapa:
Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga këto faktore përvec njëres:
Në astmë, faktori endokrinologjik si tireotoksikoza:
Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen:
Në dhimbjen kronike pacienti:
Sëmundjet kronike jane sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:
Doza e ibuprofenit për trajtimin e ethes në fëmijë është:
Test pergatitor per provimin e Infermierise
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
 
Kontakto Tani
1
Ju duhet ndihme ?
Pershendetje!
Si mund tju ndihmojme ?