Ky program shërben për të gjithë studentët e infermierisë të cilët duan të përgatiten për provimin me kompjuter të liçensës për ushtrimin e profesionit. Në total janë 1977 pyetje, nga të cilat zgjidhen 100 pyetje për çdo test që ju bëni. Testi është FALAS dhe pa limit provimesh. Duke klikuar më poshtë ju mund të shkarkoni të gjitha pyetjet në formatin PDF.

 

 

Test pergatitor per provimin e Infermierise

Per mjekimin e morbus Graves perdorën Të gjitha përveç :
Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne sistemet:
Oliguria percaktohet si sekretimi i:
Paraliza e nervit frenik shkakton paralize të:
Ne hepatitin alkolik
Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtëme është sinjfikative për këtë moshë shtatzanie :
Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik?
Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:
Cila forme e keratitit shfaqet me heret?
Angina pektoris është gjendje në të cilën kemi:
Edukimi shëndetësor i pacientit me probleme respiratore bëhet nëpërmjet:
Ne IRA prerenale, dëmtimi renal është rezulat i Të gjithave përveç:
Neurotransmetuesit të cilët rrisin për meabilitetin e membranës post sinaptike për jonet Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues:
Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik:
Mbrojtia abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që ndodh në:
Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me :
Diabeti mellitus eshte nje semundje kronike qe ndikon ne :
Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?
Estradioli prodhohet nga:
Afazia është crregullim i:
Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e eritrociteve të reja?
Anestezia regjionale endovenoze jep:
Fluktuacioni është karakteristik për:
Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është shënja:
Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia?
Apnea është:
Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga:
Femija fillimisht kur lind aspirohet nga:
Meningiti është:
Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç:
Asepsia mjekësore përfshin :
Oliva pilorike është nje mase qe palpohet
Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraceptivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në anamnezën e saj, çfarë kontracptivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner
Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodyjve limfatik cervikal është karakteristik e:
Ndërhyrja infermierore në skizofreni fillon me permiresimin e:
Adipocitet janë qeliza të pranishme në :
Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet genitale është karakteristike për infeksion nga:
Cila nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë?
Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregon mamisë shkolitjen e placentës?
Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen Të gjitha përveç:
Dismetria është paaftësia për:
Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet:
Observimi me anë të dëgjimit quhet:
Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi?
Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të organizmit:
Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:
Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të:
Maska e Filatov-it është karakteristikë e:
Cili medikament nuk perdoret ne uveite?
Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel:
Antiseptikën nuk e ndajmë në:
Sa është sasia e Tresolit që përdorët për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë?
Metoda më frekuente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat 15-19 vjeçare është:
Kur kemi largim të kondileve femorale kontrolaterale nga njëri-tjetri dhe afrim të maleolave kontrolaterale me njëra-tjetrën, kemi të bëjmë me:
Vjellja e gjakut është i njohur si:
Cila nga keto nuk është shenje klinike e embolise me gaz?
Presioni sistolik i gjakut tek infanti:
Insuficienca respiratore:
Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë:
Ultratingujt në reabilitim, përveç efektit antalgjik I përdorim dhe për efektin:
Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk jane marre sasi të mëdha lëngjesh quhet:
Ekzaminimi i sekrecioneve te nje te semuri me pneumoni tregon:
Plazma e freskët e ngrirë:
Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret:
Rritja e shpejtësise së pulsit mbi 100 rrahje në minutë quhet:
Diagnoza e endometriozës vendoset në baze të:
Nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptatitit B?
Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është:
Skapula nuk ka Fose:
Bebi i porsalindur vendoset ne gji:
Nuk ben pjese ne shtresat e kornese:
Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret:
Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut ujor jashtë syrit:
Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të:
Infermieria qarkulluese është pjesë e:
Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo:
Ku bën pjesë metoda kalendarike?
Cila nga keto nuk është komplikacion I menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrorë?
Një ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është:
Plotësimi i nevojave themelore të qënieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për të ruajtur :
Masazhi i jashtëm kardiak:
Triada discomfort - dhembje - urth jane tipike per ulçerën :
Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshihen:
Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari:
Shkaktari më domëthënës i skizofrenisë është :
Nevojat themelore të fëmijës jane:
Masat e mëposhtme duhen marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë, përveç?
Kraniotabesi evidentohet duke:
Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky?
Sëmundjet kronike jane sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje:
Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit shëndetesor?
Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve intramuskular?
Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit?
Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë:
Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile?
Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është me:
Terapia e spondilitit ankilozant perfshin:
Fëmijët me kequshqyerje rrezikohen nga plaget e:
Forma më e rëndë e krizave epileptike quhet:
Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë:
Test pergatitor per provimin e Infermierise
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}