Ky program shërben për të gjithë studentët e infermierisë të cilët duan të përgatiten për provimin me kompjuter të liçensës për ushtrimin e profesionit. Në total janë 1977 pyetje, nga të cilat zgjidhen 100 pyetje për çdo test që ju bëni. Testi është FALAS dhe pa limit provimesh. Duke klikuar më poshtë ju mund të shkarkoni të gjitha pyetjet në formatin PDF.

 

 

Test pergatitor per provimin e Infermierise

Niveli I litiumit në gjak duhet të jetë Brenda normës:
Kortikoterapia është trajtimi bazë për:
Në dhimbjen kronike pacienti:
Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter:
Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga:
Cila dhimbje tregon se fëmija ka askaride?
Dhimbja qe shkaktohet si rrjedhojë e dëmtimeve të mbaresave nervore periferike ose nga dëmtimi i sistemit nervor qëndror quhet:
Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet?
Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht:
Infermieri/a i shëndetit mendor është i aftë kur është në gjendje:
Ajri rezidual i mushkerive :
Konjugata e vërtetë është distanca midis :
Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik?
Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down?
Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon :
Shkaktarët më të zakonshëm të pielonefritit janë:
Paraplegjia prek këto regjione:
Cefalofematoma është një hemorragji që ndodh në zonën ndërmjet:
Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç:
Mjekimi i konjuvitit viral:
Në pacientët me Uretrit, Cistit dhe Piolenefrit mikrobi shkaktar në 80% të infeksioneve të pandërlikuara të rrugëve urinare është:
Veçoria primare e sindromit nefrotik është nivel i larte i:
Insuficenca renale akute është nje sindrome klinike e karakterizuar nga :
Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç:
Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e mëposhtme përveç njërës:
Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një clirim të histaminës, medikamentet e zgjedhura janë:
Kemi infeksion urinar kur:
Ne ankesat subjektive nuk ben pjese:
Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë proçedurës kirurgjikale është detyrë e :
Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia:
Vjellja e gjakut është i njohur si:
Drita Lazer nuk perdoret në :
Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari:
Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç:
Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e mëposhtëme është sinjfikative për këtë moshë shtatzanie :
Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme respiratorë?
Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është:
Deontologjia është:
Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me forcim të barkut. Infermieria në këtë rast vlerson kontraksionet uterine për rreth :
Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoni se brënda 15 min linesi i saj arrin të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërrmerni është:
Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është:
Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit:
Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë perinatale ?
Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PËRJASHTIM TE:
Mungesa e insulines ndalon qelizat qe :
Asciti është:
Pjesa fillestare e harkut reflektor është:
Infeksionet që hasen më shpesh në terapi intensive janë:
Shenja Brudzinski është pozitive në:
Rol te rëndësishëm ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka:
Triada discomfort - dhembje - urth jane tipike per ulçerën :
Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në:
Cila nga substancat e meposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e qumështit të gjirit (laktogjenezen) ?
Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga :
Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjastim të:
Cila nga këto nuk është simptome e tromboembolise arteriale?
Nitroglicerina jepet nga infermieri/a zakonisht me rrugë:
Infermieri fokusohet në simptomat kryesore të një pacienti me Bronkit kronik të cilat janë:
Barra serotine është shtatzania që zgjat:
Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin:
Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni:
Hipoglicemia trajtohet me dhenie te:
Cili nga këta elementë nuk bën pjesë në faktorët e jashtëm të mjedisit që ndikojnë në shëndetin e pacientit:
Hematokriti është:
Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut?
Osteoporoza ka si karakteristikë:
Neonati nuk vendoset ne gji kur nëna është e semure nga:
Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenozë hipertrofike të pilorit:
Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të organizmit:
Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë:
Karakteristike per fazen akute te tirotoksikozes është prania e:
Cila është shenja e infeksionit umbelikal?
Halucinacionet janë perceptime:
Dhimbja e patrajtuar shkakton:
Ileusi adinamik zakonisht ndodh:
Sklerodermia:
Në frakturat e thjeshta të klavikulës pa komplikacione duhet kryer:
Monitorimi respirator behet:
Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale:
Spondiliti ankilozant mjekohet :
Psikoterapia tek paciente me bulemi nervore eshte e rendesishme dhe ka si qellim:
Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollorë në të gjithë botën është:
Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse:
Vetinspektimi e vetekzaminimi behet ne:
Cirroza hepatike ka si shkaktar të gjithë shkaqet e poshtëshënuar përveç njërit:
Pozicioni më i përshtatshem për pacientët pas operacionit është :
Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga:
Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar duhet të kryhen:
Artikulacioni temporomandibular është i tipit:
Karakteristikat klinike të infeksionit nga hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të:
Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon pacientin për :
IST që transmetohen më shpesh janë:
Pneumoni shkaktojne te tera përveç:
Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë:
Periudha e inkubacionit tek difteria është :
Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në:
Deluzionet janë zakonisht:
Insuficenca renale akute klasifikohet ne :
Forma më e shpeshtë e salmonelozës është :
Ulja e nivelit te dioksidit të karbonit në gjak quhet:
Test pergatitor per provimin e Infermierise
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}