Universiteti Bujqesore i Tiranes ,diplome me vlere ne Evropë dhe SHBA.

UBT ka marredhenie bashkepununimi me shume universitete ne Evrope dhe SHBA.Bazuar ne kete bashkepunim synohet te integrohet ne sistemin 3+2,bachelor dhe master.Universiteti Bujqesor i Tiranes eshte universiteti i vetem shqiptare,diploma e te cilit njihet nga te gjithe vendet e BE dhe SHBA.