Kjo është mosha kur tradhëtojmë të gjithë!

Dashuria është një ndër forcat më të mëdha që “lëziv” jetën tonë, por tradhëtia mbetet një ndër pikat më të dobëta të kësaj force.

Por në cilën moshë tradhëtohet më shumë.

Sipas një studimi, mosha në të cilën të gjithë jemi të prirur të tradhëtojmë është mosha tridhjetë deri në dyzet vjeç.

Si duket problemet familjare, puna, fëmijët, hipoteka, taksat e bëjnë njeriun të pakënaqur duke krijuar stres.

Sipas të dhënave, 48% e tradhtive ndodhin mes dyzet e dyzet e pesë viteve, një periudhë kohore që zakonisht shënon një reflektim të rëndësishëm ekzistencial.

Të dhënat tregojnë se 78% e grave ndërmjet moshës dyzet e dyzet e katër zakonisht tradhëtojnë partnerin e tyre.

Për gratë, pabesia rritet me numrin e viteve: Nëse nga tridhjetë në tridhjetë e katër është 38% për ta bërë këtë, përqindja arrin 59% midis tridhjetë e pesë dhe tridhjetë e nëntë.

Pas dyzet viteve? Numri i tradhtarëve zvogëlohet në 40%.