Harvard,Universiteti më i mirë në botë? Tani, jo më…

Times Higher Education kategorizon cdo vit në një renditje universitetet më të mira në botë.Dhe jo,nuk është Harvardi.Për herë të parë,në 14 vite Amerika rrëzohet nga froni.

Vendin e parë e fiton Mbretëria e Bashkuar ku renditen  Universiteti i Oxford dhe pas tij vjen Universiteti i Cambridge.Times Higher Education i vlerëson duke u bazuar në faktorët e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor.

1.Universiteti i Oxford

Numri i studentëve arrin në 20,409 dhe numri mesatar i studentëve për cdo fakultet shkon në 11.2

2.Universiteti i Cambridge


Numri i studentëve arrin në 18,389 dhe numri mesatar i studentëve për cdo fakultet shkon në 10.9